Medarbetare i jacka med texten avfallskonsulten

Rådgivning

Att navigera sig i avfallsbranschen är inte lätt, många gånger är det svårt att hitta det svar man söker. Vi på avfallskonsulten har lång erfarenhet inom avfallshantering och återvinning och försöker alltid vara behjälpliga, vare sig det är små eller stora frågor.

Ombyggnation av soprum

Många fastighetsägare har idag behov av att förbättra sina soprum, det kan vara för möta kommande lagkrav eller så står man med en gammal avfallslösning som inte fungerar längre. Vi gör det mesta inom soprumsrenovering i egen regi, t.ex. river sopkaruseller, målar om, installerar ramper och anpassar soprummet efter önskemål. Många gånger kan man som fastighetsägare komma ner i driftkostnad med en smartare avfallshantering, vi hjälper till med att ta fram en sådan kostnadskalkyl.

Nyrenoverat soprum i Stockholm
Entredörr till fastighet.

Avfallsutredningar

Är du förvaltare, fastighetsägare eller en större brf som behöver hjälp med avfallsrelaterade frågor så kan det vara bra att göra en avfallsutredning. Vi analyserar dagens avfallsvolymer och kostnader, tar fram nya förslag utifrån lagkrav och hjälper till att implementera vald lösning. Vi har även erfarenhet från uppdrag inom det kommunala ansvaret för hushållsavfall och bistår gärna kommuner med vår kompetens inom praktiska eller upphandlingsfrågor.

Kontakta oss om ni behöver vår hjälp!

Utsortering av matavfall och förpackningar

I en tid där det blir allt viktigare att tänka på miljö och hållarbarhet ökar också kraven på oss medborgare. I Stockholm stad är det från 1 januari 2023 obligatorisk för flerfamiljshus att sortera ut matavfall med undantag flerfamiljshus med teknisk lösning och 240 liters säck, då infaller obligatoriet 1 juni 2024. Vi hjälper till med att hitta en lösning på detta, många gånger krävs en ombyggnation eller investering av nya behållare.

Likt matavfallsobligatoriet så kommer det bli obligatorisk för fastighetsägare att erbjuda utsortering av förpackningar, d.v.s. pappers-, plast- & glasförpackningar m.m till det boende. Hur detta kommer se ut är inte helt klart men vår uppfattning är att det inte är en fråga om utan när det blir obligatorisk. Oavsett tidsram för detta är det bra att börja planera för införandet och inte minst se det positiva i att öka materialåtervinningen och se uppsidorna med att erbjuda källsortering i fastigheten.

Vi kommer mer än gärna ut på ett kostnadsfritt och förutsättningslöst platsbesök för att se över dessa frågor.

Kärlskåp för sopor utanför fastighet i Stockholm

Frågor?

Vid frågor eller funderingar når du oss på 08-68427888 eller så kan du fylla i kontaktformuläret nedan så återkommer vi till dig.

KONTAKTA OSS

Berätta lite mer om vad du vill ha hjälp med :)