Kärlskåp utanför fastighet i Stockholm

Ett axplock av Avfallskonsulten

Läs mer om våra genomförda projekt här nedan

Säckar med byggavfall på trottoar. Säckar med byggavfall på trottoar.

Brf Narva

Vi tog kontakt med Brf Narva och föreslog en renovering av deras två stycken soprum. I rummen stod det gamla sopkaruseller.

Många av problemen med dessa karuseller är att det saknas reservdelar och det ofta blir stopp i nedkaströret.

Istället för enbart en kärltvätt föreslog vi att riva ut karusellen, fräscha upp rummen med ny färg och ställa in sopkärl istället. Sopnedkasten kunde i det här fallet behållas då ett kärl står under röret.

I och med denna förändring kunde föreningen komma ner till hälften av deras dåvarande driftkostnad hos Stockholm och vatten AB. Boka ett platsbesök ifall din fastighet behöver renovera sitt soprum?

Brf Engelbrektshöjden

Brf Engelbrektshöjden hade planer på att införa källsortering för sina medlemmar. Efter ett platsbesök föreslog vi att göra om nuvarande cykelrum till ett återvinningsrum.

Cyklarna flyttades till befintliga cykelställ utanför fastigheten.

Det nya återvinningsrummet inreddes med nya behållare och skyltar. Antalet behållare och tömningsintervall anpassas utifrån lägenheter och från första början uppskattades den nya möjligheten att nu kunna slänga sina förpackningar i så nära anslutning till sitt hem.

Byggsäckar utanför fastighet i Stockholm. Byggsäckar utanför fastighet i Stockholm.
Container för byggavfall. Container för byggavfall.

Alviksskolan

Alviksskolan letade efter ett sätt få deras sopkärl på lastkajen förvarade på bästa sätt.

Efter ett kortare platsbesök föreslogs inköp av ett kärlskåp i komposit. Efter noga tagna mått på plats såg det ut att passa perfekt.

Vi föreslog att riva ut karusellen, fräscha upp rummen med ny färg och ställa in sopkärl istället. Sopnedkasten kunde i det här fallet behållas då ett kärl står under röret.

I och med denna förändring kunde föreningen komma ner till hälften av deras dåvarande driftkostnad hos Stockholm och vatten AB.