Integritetspolicy

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter? 

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser. 

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas. 

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi behandlar i huvudsak ditt namn, adress och e-post.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt våra avtal.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

Vad är dina rättigheter som registrerad? 

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta oss på info@avfallskonsulten.se.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.

Våra tjänster

 • Kontor och butik

  Vi vill att varje arbetsplats ska ha möjligheten till att återvinna. Våra snygga återvinningsmöbler och lösningar gör det lättare och roligare att sortera.

  Läs mer
 • Fastighetsägare

  Vi skapar återvinningslösningar utifrån varje fastighets behov. Hämtning av källsorterat material eller inköp av behållare. Vi ser till ni får den hjälp ni behöver.

  Läs mer
 • Privatperson

  Vi erbjuder privatpersoner upphämtning direkt vid dörren genom våran tjänst Källsorterahemma. En smidig tjänst som underlättar vardagen och gör det roligare att källsortera.

  Läs mer